Poděkování pro Město Poděbrady

Ráda bych poděkovala za poskytnutí prostoru v Kubových sadech na uspořádání "Blešky Poděbrady" 6. 6. 2019 a 22.09.2019.

Děkujeme zároveň ze vstřícný krok a rychlost jednání, abychom se mohli sejít a zajistit vše potřebné. Vážím si také toho, že pan starosta přijal nad touto akcí záštitu. Budeme se snažit, abychom nezklamali projevenou důvěru a mohli jsme podobné akce organizovat i v budoucnu. 

 

Ing. Jana Krčmová