Pravidla Blešky

Pravidla - blešák „BLEŠKA“

Bleška Poděbrady je akce určena pro setkání místních obyvatel a je organizovaná místními dobrovolníky (dále „Pořadatel“).

Součástí je bleší trh pro prodej/výměnu/nákup vlastního majetku fyzických osob jiným fyzickým osobám. Posláním trhu „Bleška“ je dát druhou šanci nepoužívaným věcem. Každý má možnost nabídnout věci běžné potřeby k prodeji nebo výměně. Dále funguje jako podpora pro maminky a tatínky, kteří chtějí předat dál vyřazené hračky nebo oblečení.

Dále Bleška poskytuje prostor pro lokální výrobce, drobné řemeslníky a místní umělce. Pro jejich prezentaci a prodej drobných předmětů. Možnost sousedského setkání a seznámení. Pro tuto část je vhodné včas zažádat o registraci a specifikovat obor prodeje.

   Osoba, která chce na trhu Bleška Poděbrady prodávat nebo rozdávat svůj majetek/zboží (dále jen “prodejce”) a osoba, která trh navštívila nebo od prodejce nakupuje (dále jen „nakupující“) jsou vázány Pravidly Bleška Poděbrady a svou účastí na bazaru se je zavazují respektovat.

 • Trh, je primárně určen pro prezentaci, prodej, výměnu věci v osobní vlastnictví, výrobků lokálních výrobců, místních malých prodejců nebo pro umělecké expozice.
 • Je-li prodávajícím soukromá osoba, při prodeji soukromého majetku, nemusí vydávat doklad o zaplacení a nemusí mít živnostenský list.
 • Obchodníci jsou povinni se předem nahlásit pořadateli a umístit na viditelné místo informace o své živnosti a jsou odpovědní obchodovat podle platných předpisů ČR.
 • Jedná se o komunitní trh, a proto nebude poskytnuto místo prodejci, který nabízí zboží mimo zaměření trhu. Jedná se o mezinárodní firmy s velkou marketingovou podporou ani politické strany. Zároveň nebude poskytnut prostor pro prodej tabákových výrobků a alkoholických nápojů.
 • Každý je odpovědný za své věci sám a za ztrátu nebo odcizení neodpovídá pořadatel. Pořadatel nenese odpovědnost za smluvené obchody.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, zda je prodejce oprávněn svůj majetek/zboží prodávat/rozdávat a zda to dělá podle platných předpisů ČR.
 • Neprodané věci je možné nechat v centrálním uložišti. Věci budou předány potřebným.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout prodejci působit na trhu, pokud jeho zboží je rozporu s dobrými mravy nebo platnými předpisy ČR, neuposlechl pokyny pořadatele nebo z jiných závažných důvodů. Pořadatel má právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění trhu. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc České policie.
 • Jakékoliv nároky za případné vzniklé škody prodejce, ušlé zisky nebo jiné případné nároky jsou při zrušení trhu vůči pořadateli vyloučené.
 • Vstup a pohyb osob na trhu je na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Za děti zodpovídají rodiče.
 • Pořadatel zprostředkovává prodejci část prostoru se stolem. Pořadatel si vymezuje právo prostor neposkytnout.
 • Pořadatel nezajišťuje parkování a v místě není zajištěno ani speciální omezení dopravy. Parkování je možné na oficiálních parkovištích v okolí.
 • Po ukončení trhu je každý povinen uklidit své místo a uvést jej do původního stavu. V případě poškození majetku DDM symfonie Poděbrady, je prodejce nebo účastník povinen nahradit škody městu Poděbrady nebo Pořadateli.
 • Pořadatel neodpovídá za škody způsobené třetím osobám a za zranění vzniklá účastí.
 • V prostoru budou nádoby na tříděný odpad. Prosíme, při akci udržujte pořádek.

 

- Protože akce je pořádány dobrovolníky, rádi uvítáme pomocnou ruku při organizaci. 

- Vstupné pro prodejce 50 Kč. Vstupné pro návštěvníky – ZDARMA.

- Na místě bude občerstvení.  

- Podporujeme ZERO WASTE a bezobalovou domácnost, budeme rádi, pokud si přinesete třeba svoje hrníčky.

- Pro účast na prodeji je vhodné se dopředu nahlásit z důvodů naplánování kapacity.

- K dispozici pro prodejce bude 1 stůl a židle – nutné si předem rezervovat – je omezený počet.

- Při návozu zboží je možný přístup na dvůr DDM Symfonie od 14.00 hodin. Po vyložení nákladu je nutné přeparkovat.

- Parkování je možné podél hlavní silnice - Za Nádražím, na parkovišti u Jednota COOP, parkoviště u podchodu, parkovací místa u bytových domů ul. Čechova (kde není modrá zóna)

 

Pravidla - Bleší trh

 • Jedná se primárně o prodej věcí "z druhé" ruky. Tedy prodej fyzických osob fyzickým osobám. 
 • Na bleším trhu můžete prodat/koupit/vyměnit:

Dětské potřeby a oblečení, nepadnoucí oblečení pro dospělé, drobného vybavení domácnosti nebo jiných věcí běžné potřeby. Oblečení, šperky, knihy, hračky, sportovní vybavení, drobné domácí potřeby, dekorace, staré i nové věci. Funkční elektroniku a techniku. Starožitnosti aj.

Pravidla - Sousedský trh

 • Bleška poskytuje prostor pro lokální výrobce, drobné řemeslníky a místní umělce. Pro jejich prezentaci a prodej drobných předmětů. Možnost sousedského setkání a seznámení. Pro tuto část je vhodné včas zažádat o registraci a specifikovat obor prodeje.
 • Místní podnikavci jsou vítáni. Rádi bychom tím prezentovali místní šikovné a podnikavé lidi. Tak aby se mohli ukázat své výrobky, produkty naživo. V době s-hopů ani nevíme, co dělá náš soused. Zároveň si můžeme všichni udělat nové kontakty a známosti. 

 

Pravidla - SWAP výměnného bazar

Výměnný bazar -  Výměna oblečení, hraček, knih a ostatních dětských potřeb – vše co již nepotřebujete a ostatním ještě poslouží. Bude pro něho vyhrazeno místo, kde si je budou moci zájemci vybrat. Třeba zase na oplátku přinese někdo něco, co oceníte a potřebujete vy.

Jak SWAP funguje. Přinesete věci, které již neupotřebíte v domácnosti a odnést si můžete cokoliv, co potřebujete nebo se vám líbí ZDARMA. Vše je možné přinést po celou dobu akce. Není omezené množství.

Nenoste prosím to, co by už mělo končit v kontejneru na textil - děravé, seprané, vytahané oblečení či obuv, rozbité spony, zipy aj. Podmínkou je přinést vše v dobrém stavu, co ještě může sloužit dál.

Nevyužité věci, budou po skončení použity pro další "BLEŠKY" nebo odvezeny do charitativních organizací.

 • Pro přinesené věci budou určeny kategorie a každá bude mít určené místo.
 • Prosíme, ty kdo přinesou věci na výměnu, zařadit poskytnuté předměty do určených místo podle pokynů pořadatele.
 • Věci poskytnuté k výměně, jsou ostatním k dispozici, pro vlastní potřebu a ne pro následný prodej.
 • Žádáme všechny, kdo si budou vystavené předměty prohlížet, aby je vrátili vždy zpět na předchozí místo a v úhledném provedení (složené, zapnuté, spojené všechny části například hraček atd.). Tedy především do správné kategorie (hračky, oblečení dle velikosti, sety, boty atd. ).
 • Po skončení je možné si své nevyzvednuté věci odnést zpět.

 

Pořadatel:

Ing. Jana Krčmová

tel. 725 948 012

bleskapodebrady@seznam.cz

www.bleskapodebrady.cz

https://www.facebook.com/bleska.podebrady

https://www.facebook.com/groups/508925223225114/