Reklamy Richter

Velmi děkujeme za podporu a sponzorský příspěvek firmě Reklamy Richter. Za velmi ochotnou a rychlou spolupráci na tisku banneru pro naše akce. 

Jsme velmi vděční za jakýkoliv sponzorský dar a také pomoc při organizaci.