Pravidla Bleška Poděbrady

Pravidla - „BLEŠKA Poděbrady"

Bleška je prvotně určena pro prodej/výměnu/nákup vlastního majetku fyzických osob jiným fyzickým sobám. Jedná se o neziskovou akci formou komunitní podpory. Případný výtěžek z akce půjde formou podpory na provoz Rodinného centra Poděbrady – Rodina a dítě, zapsaný spolek.

Posláním trhu „Bleška“ je dát druhou šanci nepoužívaným věcem. Každý má možnost nabídnout věci běžné potřeby k prodeji nebo výměně. Dále funguje jako podpora pro maminky a tatínky, kteří chtějí předat dál vyřazené hračky nebo oblečení po dětech. Zároveň si každý může zakoupit věci z druhé ruky, které hledá.

Dále Bleška poskytuje prostor pro lokální výrobce, drobné řemeslníky a místní umělce. Pro jejich prezentaci a prodej drobných předmětů. Možnost sousedského setkání a seznámení. Pro tuto část je vhodné včas zažádat o registraci a specifikovat obor prodeje.

  Osoba, která chce na trhu Bleška Poděbrady prodávat nebo rozdávat svůj majetek/zboží (dále jen “prodejce”) a osoba, která trh navštívila nebo od prodejce nakupuje (dále jen „nakupující“) jsou vázány Pravidly Bleška Poděbrady a svou účastí na bazaru se je zavazují respektovat.

 • Trh, je primárně určen pro prezentaci, prodej, výměnu věci v osobní vlastnictví, výrobků lokálních výrobců, místních malých prodejců nebo pro umělecké expozice.
 • Je-li prodávajícím soukromá osoba, při prodeji soukromého majetku, nemusí vydávat doklad o zaplacení a nemusí mít živnostenský list.
 • Obchodníci jsou povinni se předem nahlásit pořadateli a umístit na viditelné místo informace o své živnosti a jsou odpovědní obchodovat podle platných předpisů ČR.
 • Jedná se o komunitní trh, a proto nebude poskytnuto místo prodejci, který nabízí zboží mimo zaměření trhu. Jedná se o mezinárodní firmy s velkou marketingovou podporou ani politické strany. Zároveň nebude poskytnut prostor pro prodej tabákových výrobků a alkoholických nápojů.
 • Každý je odpovědný za své věci sám a za ztrátu nebo odcizení neodpovídá pořadatel. Pořadatel nenese odpovědnost za smluvené obchody.
 • Ceny si každý určuje sám.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za smluvené obchody.
 • Neprodané věci je možné nechat v centrálním uložišti. Věci budou předány potřebným.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, zda je prodejce oprávněn svůj majetek/zboží prodávat/rozdávat a zda to dělá podle platných předpisů ČR.
 • Bazar je primárně určen pro nabídku věcí z „druhé ruky“ a věcí v osobním vlastnictví nebo řemeslných výrobků.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout prodejci působit na trhu, pokud jeho zboží je rozporu s dobrými mravy nebo platnými předpisy ČR, neuposlechl pokyny pořadatele nebo z jiných závažných důvodů. Pořadatel má právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění trhu. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc České policie.
 • Jakékoliv nároky za případné vzniklé škody prodejce, ušlé zisky nebo jiné případné nároky jsou při zrušení trhu vůči pořadateli vyloučené.
 • Vstup a pohyb osob na trhu je na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Za děti zodpovídají rodiče.
 • Pořadatel zprostředkovává prodejci část prostoru formou zpoplatněného místa. Pořadatel si vymezuje právo prostor neposkytnout.
 • Je zákaz kotvení jakéhokoliv zařízení na stromy, na zeleň, na pískovém mlatu ani na jiných místech veřejné zeleně. 
 • Pořadatel nezajišťuje parkování a v místě není zajištěno ani speciální omezení dopravy ani speciální povolení k vjezdu.
 • Po ukončení trhu je každý povinen uklidit své místo a uvést jej do původního stavu. V případě poškození majetku DDM Symfonie Poděbrady, je prodejce nebo účastník povinen nahradit škody.
 • Pořadatel neodpovídá za škody způsobené třetím osobám a za zranění vzniklá účastí.
 • V případě velmi špatného počasí se trh nekoná, o čemž rozhoduje Pořadatel. Informace o zrušení či případném přeložení bude uvedeno Facebooku a na www.bleskapodebrady.cz  .
 • V prostoru budou nádoby na tříděný odpad a bio odpad – krabice. Prosíme, při akci udržujte pořádek.

 

Při pořádání akce v DDM Symfonie Poděbrady: 
Jsou zde omezené vnitřní prostory, doporučujeme si předem rezervovat místo pro prodej. V případě hezké počasí je možné být i venku před budovou. 
Ten, kdo se stihl registrovat, bude mít k dispozici stůl a místo uvnitř.
Kočárky, autosedačky, motorky a velké hračky – je možné přinést fotografii a ta se vyvěsí s číslem prodejce a nabízenu cenou. V tuto chvíli na to nejsou k dispozici větší prostory, kde by bylo možné větší věci umístit. Dále je možná propagace a prodej přes facebookový profil.

 

Rady na začátek:

Nabízet čisté a vyprané oblečení je slušnost. To platí i pro hračky.

Doporučujeme brát menší počet věcí, protože bazárek bude pravidelně a také jsou omezené prostory.

Je také vhodné akceptovat příslušné roční období a nabízet podle toho i oblečení. V létě kraťasy a trička s krátkým rukávem a v zimě oteplovačky. U hraček neomezeně.

- Na místě bude občerstvení – domácí kuchyně.   

- Podporujeme ZERO WASTE a bezobalovou domácnost, budeme rádi, pokud si přinesete třeba svoje hrníčky.

- Pro účast na prodeji je vhodné se dopředu nahlásit z důvodů naplánování kapacity. K dispozici pro prodejce bude 1 stůl a židle – nutné si předem rezervovat – je omezený počet.

 

Parkování při pořádání v DDM Symfonie: 

- Při návozu zboží je možný přístup na dvůr DDM Symfonie od 9.00 hodin. Po vyložení nákladu je nutné přeparkovat.

- Parkování je možné podél hlavní silnice - Za Nádražím, na parkovišti u Jednota COOP, parkoviště u podchodu, parkovací místa u bytových domů ul. Čechova (kde není modrá zóna)

 

PROSÍM TAKÉ I VÁS O SDÍLENÍ AKCE. ČÍM VÍCE VAŠICH ZNÁMÝCH O NÍ VÍ, TÍM VÍCE PŘIJDE I NAKUPUJÍCÍCH :-) Máme již založený i instagramový profil. Proto sdílejte a komentujte Facebook i INSTAGRAM a pozvěte na akci co nejvíce svým známým. 

  

Pravidla - SWAP bazar

Co je SWAP bazar

Výměna oblečení pro děti i dospělé, hraček, knih a ostatních potřeb z domácnosti – vše co již nepotřebujete a ostatním ještě poslouží. Bude pro něho vyhrazeno místo, kde si je budou moci zájemci vybrat. Třeba zase na oplátku přinese někdo něco, co oceníte a potřebujete vy.


Jak SWAP funguje. Přinesete věci, které již neupotřebíte v domácnosti a odnést si můžete cokoliv, co potřebujete nebo se vám líbí ZDARMA. Vše je možné přinést po celou dobu akce. Není omezené množství. Budeme však vděčni za příspěvek pro další provoz.

Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit vstupní poplatek.

Nenoste prosím to, co by už mělo končit v kontejneru na textil - děravé, seprané, vytahané oblečení či obuv, rozbité spony, zipy aj. Podmínkou je přinést vše v dobrém stavu, co ještě může sloužit dál.

Nevyužité věci, budou po skončení použity pro další "BLEŠKY" nebo  předány místním charitativním organizacím.

 Pořadatel si vyhrazuje právo:
- stanovit vstupní poplatek
- vykázat účastníka SWAP pokud chování je v rozporu s dobrými mravy nebo platnými předpisy ČR, neuposlechl pokyny pořadatele nebo z jiných závažných důvodů. Pořadatel má právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění trhu. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc České policie.

 • Pro přinesené věci budou určeny kategorie a každá bude mít určené místo.
 • Před tím, než věci přinesete, tak je prosím zkuste roztřídit podle následujících kategorií, velice nám tím usnadníte práci při vystavování. Pokud přinesete věci na místo, tak je prosím rovnou třiďte podle pokynů pořadatele.
  - dětské oblečení letní
  - dětské oblečení zimní
  - dospělé oblečení letní
  - dospělé oblečení zimní
  - boty
  - hračky
  - sportovní potřeby
  - kuchyňské potřeby
  - ložní prádlo
  - knihy – knihy prosím jen v omezeném množství, například dětské knížky
 • Věci poskytnuté k výměně, jsou ostatním k dispozici, pro vlastní potřebu a ne pro následný prodej.
 • Žádáme všechny, kdo si budou vystavené předměty prohlížet, aby je vrátili vždy zpět na původní místo a v úhledném provedení (složené, zapnuté, spojené všechny části například hraček atd.). Tedy především do správné kategorie (hračky, oblečení dle velikosti, sety, boty atd.

 Jak SWAP funguje. Přinesete věci, které již neupotřebíte v domácnosti a odnést si můžete cokoliv, co potřebujete nebo se vám líbí ZDARMA. Vše je možné přinést po celou dobu akce. Není omezené množství. Budeme však vděčni za příspěvek pro další provoz.
Určitě se nebojte a přijďte, velmi rádi vás všechny zveme. Pokud něco přinesete, tak budeme rádi. Pokud ne, tak si něco odnesete. Není to jen dětský SWAP, ale přinést je možné i oblečení a potřeby pro dospělé. Stejně tak si i vy můžete šatník obnovit a najít zajímavé kousky. Třeba zase na oplátku přinese někdo něco, co oceníte a potřebujete vy.

Funguje tak, že bezúplatně je možné (není to však podmínkou, třeba přinesete příště) přinést věci z domácnosti a zase si cokoliv odnést (opět není žádné omezení). Jiné složitosti v tom nehledejte! Nenoste prosím to, co by už mělo končit v kontejneru na textil - děravé, seprané, vytahané oblečení či obuv, rozbité spony, zipy aj. Podmínkou je přinést vše v dobrém stavu, co ještě může sloužit dál.
Nevyužité věci, budou po skončení použity pro další "BLEŠKY", nebo předány místním charitativním organizacím. 

 

Pořadatelé:

Jana Krčmová

Barbora Bílková

Lucie Havlíčková

Tel. kontakt: 725 948 012, 775 987 518

  

Pod hlavičkou:

Rodina a dítě – zapsaný spolek

Za Nádražím 763/22

29001 Poděbrady

  

Poskytnuté prostory:

DDM symfonie Poděbrady

Za Nádražím 56

290 01 Poděbrady